vilka är vi

VILKA äR VI

Swedish Aid är en ny etablerad hjälporganisation som verkar för rättvisa och hållbar utveckling. Målet är att stödja fattiga samt föräldralösa barn, bedriva kort- respektive långsiktiga utvecklingsprojekt, bekämpa fattigdomen och lindra människors lidande. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen förverkligar sin uppgift i enlighet med sin stadgar samt på det sätt som fastställs vid föreningens årsmöten. För att förverkliga sina mål kan föreningen anordna; möten och andra tillställningar för behandling av aktuella ämnen och andra samhällsfrågor, göra framställningar samt upprätta förslag till myndigheter, för finansiering av föreningens verksamhet mottager föreningen bidrag och donationer.

vilka är vi

Våra mål

Vi är måna om att lära människor utveckla och utvecklas.

Vårt uppdrag

Swedish Aid är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation som verkar för rättvisa och hållbar utveckling.

Vår vision

Swedish Aid är en organisation som tar hand om med utvecklingen av människan genom att skapa lämpliga omständigheter för att han ska kunna försörja sig själv och sin gemenskap.