Projekt

RÄTTEN TILL UTBILDNING FÖR ALLA BARN ÄR EN GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHET

Swedish Aid verkar för att stötta och hjälpa fattiga studenter
runt om i världen att kunna fortsätta sina studier.....

Skol och Elev projekt

Miljontals studenter har inte råd att betala skol-universitets avgifter och
inte heller skolmaterial p.g.a. fattigdom.

Projekt för skolmaterial

Gör skillnad och bidra till behövande studenter.

Att hjälpa fattiga studenter

Var med och kämpa för utbildning och undervisning till fattiga
studenter?