Projekt

Fadderskap och föräldralösa barn

Alla barn ska ha rätt till bra hälsa, utbildning och
trygghet – Swedish Aid stöttar föräldralösa barn. Bli fadder.....

Stöd åt kroniskt sjuka och fattiga människor

Stötta de genom Swedish Aid och lindra deras lidande.

Handikappade människor

Hjälp oss i Swedish Aid att dela ut redskap och
nödvändigheter till dessa personer.

Matförsörjning för fattiga familjer

Tillgången till mat är livsviktig - Swedish Aid verkar för
att hjälpa fattiga familjer världen över. Var med och.....