Nödsituation

Nödsituationen i Afghanistan

Nu behövs akut stöd och hjälp till de tusentals människor
och barnfamiljer i Afghanistan, som behöver akut nödhjälp, tak.....

HJÄLP TILL UKRAINA

Tusentals barn och sina familjer har tvingats bort från sina
hem på grund av kriget i Ukraina.

AKUT HJÄLPKAMPANJ FÖR FLYKTINGLÄGER I LIBANON

Den svåra ekonomiska situationen i Libanon har bidragit till ett
svårare/utmanande liv i flyktingläger i Libanon

Våra projekt

Qurban Projekt 2022

Tänk att inte kan fira högtiden för att man inte
kan.

Ramadan och Välgörenhet 2022

Donera ett belopp varje månad för att hjälpa de utsatta
folkgrupperna runt om i världen att bemöta livets svårigheter.

Varm vinter Kampanj 2022

Tusentals familjer kan inte försörja sina grundläggande behov under vintersäsongen.

RÄTTEN TILL UTBILDNING FÖR ALLA BARN ÄR EN GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHET

Swedish Aid verkar för att stötta och hjälpa fattiga studenter
runt om i världen att kunna fortsätta sina studier.....

Qurban Projekt 2021

Adhahi projekt och dess offerlamm med Eid present.

Olivträd

Plantera och ta hand om ett olivträd i Palestina i
tre år.

vilka är vi

Våra mål

Vi är måna om att lära människor utveckla och utvecklas.

Vårt uppdrag

Swedish Aid är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation som verkar för rättvisa och hållbar utveckling.

Vår vision

Swedish Aid är en organisation som tar hand om med utvecklingen av människan genom att skapa lämpliga omständigheter för att han ska kunna försörja sig själv och sin gemenskap.

Kriser

Stötta Al-Quds (Jerusalem)

I Jerusalem lever en stor del av palestinierna under svåra
livsförhållanden varje dag.

RÄDDA GAZA - SWEDISH AID

Din hjälp behövs nu mer än någonsin tidigare.

Hopp kampanj för lättnad till folket i Jemen

Kriget orsakade stängning av luft- och landkorsningar. Detta ledde till
en allvarlig brist på mat och förnödenheter.

Hjälp Alquds

I Jerusalem lever en stor del av palestinierna under svåra
förhållanden varje dag.

Tillsammans för återuppbyggnaden av Gaza

1 030 bostadslägenheter förstördes helt, 6 600 bostadslägenheter skadades delvis,
och 41 skolor förstördes delvis tills nu i detta.....

Rädda Gaza

Flera familjer saknar tält eller hus. De behöver mat, värme
och medicin.