Kriser

Hopp kampanj för lättnad till folket i Jemen

Kriget orsakade stängning av luft- och landkorsningar. Detta ledde till
en allvarlig brist på mat och förnödenheter.