Kriser

RÄDDA GAZA - SWEDISH AID

Din hjälp behövs nu mer än någonsin tidigare.

Tillsammans för återuppbyggnaden av Gaza

1 030 bostadslägenheter förstördes helt, 6 600 bostadslägenheter skadades delvis,
och 41 skolor förstördes delvis tills nu i detta.....

Rädda Gaza

Flera familjer saknar tält eller hus. De behöver mat, värme
och medicin.