Projekt

Olivträd

Plantera och ta hand om ett olivträd i Palestina i
tre år.

Vattenbrunnar

Hjälp oss att ge fattiga och behövande rent dricksvatten, ett
grundläggande behov för att överleva.