Kriser

Hjälp Alquds

I Jerusalem lever en stor del av palestinierna under svåra
förhållanden varje dag.