Kriser

Stötta Al-Quds (Jerusalem)

I Jerusalem lever en stor del av palestinierna under svåra
livsförhållanden varje dag.

Hjälp Alquds

I Jerusalem lever en stor del av palestinierna under svåra
förhållanden varje dag.