Kriser

Stötta Al-Quds (Jerusalem)

I Jerusalem lever en stor del av palestinierna under svåra
livsförhållanden varje dag.

RÄDDA GAZA - SWEDISH AID

Din hjälp behövs nu mer än någonsin tidigare.

Hopp kampanj för lättnad till folket i Jemen

Kriget orsakade stängning av luft- och landkorsningar. Detta ledde till
en allvarlig brist på mat och förnödenheter.

Hjälp Alquds

I Jerusalem lever en stor del av palestinierna under svåra
förhållanden varje dag.

Tillsammans för återuppbyggnaden av Gaza

1 030 bostadslägenheter förstördes helt, 6 600 bostadslägenheter skadades delvis,
och 41 skolor förstördes delvis tills nu i detta.....

Rädda Gaza

Flera familjer saknar tält eller hus. De behöver mat, värme
och medicin.