Projekt

Aqiqa, fidya/Kaffara och Al-Nothor (offer löfte)

Swedish Aid kommer att utföra dessa projekt i flera länder
såsom Jemen, Syrien, Somalia, Bangladesh, Palestina, Libanon och Iraq.