Projekt

Ramadan och Välgörenhet 2022

Donera ett belopp varje månad för att hjälpa de utsatta
folkgrupperna runt om i världen att bemöta livets svårigheter.

Varm vinter Kampanj 2022

Tusentals familjer kan inte försörja sina grundläggande behov under vintersäsongen.

RÄTTEN TILL UTBILDNING FÖR ALLA BARN ÄR EN GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHET

Swedish Aid verkar för att stötta och hjälpa fattiga studenter
runt om i världen att kunna fortsätta sina studier.....

Qurban Projekt 2021

Adhahi projekt och dess offerlamm med Eid present.

Olivträd

Plantera och ta hand om ett olivträd i Palestina i
tre år.

Fadderskap och föräldralösa barn

Alla barn ska ha rätt till bra hälsa, utbildning och
trygghet – Swedish Aid stöttar föräldralösa barn. Bli fadder.....