Projekt

Qurban Projekt 2021

Adhahi projekt och dess offerlamm med Eid present.

Olivträd

Plantera och ta hand om ett olivträd i Palestina i
tre år.

Fadderskap och föräldralösa barn

Alla barn ska ha rätt till bra hälsa, utbildning och
trygghet – Swedish Aid stöttar föräldralösa barn. Bli fadder.....

Ramadan och Välgörenhet

Ramadan är lydnadens månad, 30 dagar av goda handlingar, rättfärdighet
och möjlighet till förändring.

Aqiqa, fidya/Kaffara och Al-Nothor (offer löfte)

Swedish Aid kommer att utföra dessa projekt i flera länder
såsom Jemen, Syrien, Somalia, Bangladesh, Palestina, Libanon och Iraq.

Vattenbrunnar

Hjälp oss att ge fattiga och behövande rent dricksvatten, ett
grundläggande behov för att överleva.