detaljerna

RÄTTEN TILL UTBILDNING FÖR ALLA BARN ÄR EN GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHET

Projekt för skolmaterial
(Palestina,Libanon,Syrian, Jemen, Somalia)

Miljontals studenter har inte råd att betala skol-universitets avgifter och inte heller skolmaterial p.g.a. fattigdom.

Swedish Aid verkar för att stötta och hjälpa fattiga studenter runt om i världen att kunna fortsätta sina studier och bidra med samhällsutveckling.

Vi bidrar med:
Stödja fattiga familjer med början av läsåret: 500 kr
Studiematerial: 250 kr
Skoluniform: 250 kr

Donera Nu:
Swisha 1234 043 543
Bankgiro: 5480-2988

 

 

Projekt för skolmaterial Svenska