Kriser

Akut hjälp kampanj till det syriska flyktingarna i Libanon

Akut hjälp kampanj - efter brand tragedin i flykting lägret
i Libanon har 113 syriska familjer förlorat sitt varma.....

Akut hjälp kampanj till Sudanen

Akut hjälp kampanj till den drabbade sudanen efter översvämningen

En akut hjälpkampanj för vår familj

(Belägrade #flyktingläger i #Gaza, #Syrien & andra krigszoner)

Akut hälp kampanj till Libanon

Akut hjälp kampanj till den drabbade Libanon efter hamnexplosion