Aktiviteter

Våra projekt

Fadderskap och föräldralösa barn

Alla barn ska ha rätt till bra hälsa, utbildning och
trygghet – Swedish Aid stöttar föräldralösa barn. Bli fadder.....

Varm vinter Kampanj 2020

Krig och fördrivning av civila människor leder till lidande och
svårigheter för flyktingar.