Zakat al-mal

Zakat al-mal


Zakat (Allmosa) är ett sätt att lindra människors lidande och hjälpa miljontals fattiga och behövande världen över. Zakat är ett sätt att skapa positiv utveckling i olika drabbade områden.
Din Zakat gör skillnad och förändrar liv.

Vi levererar din donation till föräldralösa barn, fattiga behövande familjer, kroniskt sjuka personer, sjukhus, handikappade, fattiga studenter, skolor och universitet, vattenbrunnar, äldreboende och kompetensutveckling ...

 

Var god och donera din zakat där behovet är störst.

  • 900 kr kan mätta en familj under en vecka.
  • 2300 kr ger ren dricksvatten till 5 familjer i flyktingläger.
  • 3000 kr kan ge ett säkert skydd för de utsatta.
  • 4000 kr ger en hållbar inkomstkälla för en fattig familj.

 

När ska jag betala Zakat?

Zakat betalas ett månår efter att man uppnått Alnisab.

 

Vad är Nisab och Hawl?
Om din förmögenhet överstiger summan för nisab är du som muslim skyldig att betala zakat. Gränsen för nisab utgår från dagsvärdet av 85 gram guld på förfallodagen av din zakatbetalning.

  • Exempel: Om priset på 1 gram guld är 533 SEK, så är nisabgränsen 533* 85 gram = 45 305 SEK
  • Om din totala förmögenhet överstiger gränsen för nisab är du skyldig att betala 2.5 % av den i Zakat.
    För att du ska bli skyldig att betala zakat krävs det också att din förmögenhet överstiger gränsen för nisab under ett helt ḥawl (ett muslimskt år beräknas vara 354 dagar).

Guldvärde * (85g) = 45.305 SEK
(Uppdaterat guldvärde 2021-01)
• Ett exempel:
• Mohammed har nyligen börjat jobba och får en lön på 50 000 kronor efter en månad. Han har inga skulder och därför uppgår hans förmögenhet till 50 000 kronor. Låt oss anta att guldpriset är 533 kronor/gram. Då är nisabtröskeln är vid detta tillfälle 533 * 85 = 45 305 kronor och Mohamed omfattas av kriterierna för att betala zakat.

• Efter 354 dagar (ett månår) räknar Mohammed ut att han har sparat 200 000 kronor och har skulder på kort sikt som uppgår till 20 000 kronor. Nu uppgår alltså Mohammed tillgångar till 180 000 kronor. Mohammeds tillgångar överstiger fortfarande nisabgränsen och han ska därför betala 2,5 procent av sina 180 000 kronor i zakat: 4 500 kronor.

• Exempel 1: Nisab ligger på 45 305 kronor och Sara har sparat 80 000 kronor utan några skulder. Hennes tillgångar är därmed 80 000 kronor och hon är därför berättigad att betala zakat. Efter ett månår har Saras förmögenhet uppgått till 100 000 kronor. Eftersom Saras tillgångar fortfarande ligger över nisab kan hon betala zakat. Summan beräknas utifrån tillgångarna hon har i slutet av månåret.

• Exempel 2: Nisab är 45 305 kronor och Sara har sparat 80 000 kronor och inga skulder. Hennes tillgångar uppgår till 100 000 kronor så hon är berättigad att betala zakat. Ett månår senare har Sara förlorat sitt jobb och har bara besparingar på 25 000 kronor. Nisab har stigit till 45 305 kronor och Saras tillgångar ligger under Nisabtröskeln. Därför behöver Sara inte betala zakat för detta år.

Vänligen- ge hopp och tröst till de som kämpar för att överleva, ditt bidrag gör mycket skillnad.
Vem ska betala Zakat-Almal (Allmosa)?
Zakat Almal betalas av muslimer som äger en förmögenhet som överstiger Al-Nisab (Nisab tröskeln är det som motsvarar 85 gram guld).
Zakat betalas en gång om året enligt den muslimska kalendern.

Kan man betala Zakat Al-Mal i förskott eller delar det under året?

Europeiska fatwarådet har uppgett fatwa på att man kan och till och med uppmanas att betala sin Zakat månadsvis så att hjälporganisationer kan planera lätt hur de ska hjälpa fattiga och behövande.