Zakat

Zakat är en av grundpelarna inom Islam – och samtidigt ett sätt att lindra lidande och skapa positiv utveckling bland miljontals människor världen över.

Genom att donera en del av det vi tilldelats kan vi lyfta de mest behövande ur fattigdom och hjälpa dem att själva ta makten över sina liv.

 

Information om zakat al-mal:

http://swedishaid.org/sv/pages/1

 

Information om zakat al-fitr:

http://swedishaid.org/sv/pages/2